Historia

Spółdzielnia Mleczarska w Pszczynie położona w południowej Polsce nad rzeką Pszczynką słynie z  produkcji naturalnych, wysokiej jakości wyrobów mleczarskich.

Nasze twarogi, masła, śmietany itd. sprzedajemy zarówno Odbiorcom lokalnym, jak i dostarczamy do sieci.

Wszyscy jesteśmy zaangażowani i dążymy do tego, aby utrzymać i umocnić naszą pozycję na rynku.

 • Od 28.01.1930 r. – podpisywanie i składanie pierwszych deklaracji członkowskich. Wpisanie do Rejestru Sądowego dokonano 28.10.1930 r., a w marcu 1934 r. odbyło się pierwsze, walne zebranie założycielskie członków Spółdzielni. W Rejestrze zapisano: „Przedmiotem Mleczarskiej Spółdzielni w Pszczynie jest prowadzenie mleczarni, maślarni, zakładu do wyrobów serów i innych wyrobów mlecznych”. Udział w Spółdzielni wynosił 30zł od każdej zadeklarowanej krowy. W skład pierwszego Zarządu wchodzili: Adolf Grajcarek z Ćwiklic, Jan Godziek z Brzeźc i Paweł Jazowy z Łąki.

  Zdjęcie, rok: 1930
 • 17.06.1939 r. - Poświęcenie i oficjalne otwarcie Zakładu – Spółdzielni Mleczarskiej w Pszczynie. Parcelę pod budowę wyjednał od Księcia Pszczyńskiego Jana Henryka Prezes – Adolf Grajcarek. 01.09.1939 r. – 09.02.1945 r. – W czasie trwania II wojny światowej działalność spółdzielcza została zatrzymana. Mleczarnia znajdowała się w zarządzaniu okupanta i nosiła nazwę „EINE DEUTSCHE MOLKEREI”.

  Zdjęcie, rok: 1939
 • 15.04.1945 r. – pierwsze, powojenne posiedzenie Zarządu 29.04.1945 r. – pierwsze, powojenne wspólne zebranie Zarządu i Rady Nadzorczej Przedwojenny skład Zarządu został ponownie wybrany i do 1948 r. pracował on honorowo, bez wynagrodzenia.

  Zdjęcie, rok: 1945
 • 15.11.1950 r. – ostatnie posiedzenie rady Nadzorczej przed upaństwowieniem.

  Zdjęcie, rok: 1950
 • 26.05.1957 r. – Reaktywowanie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Pszczynie i pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej.

  Zdjęcie, rok: 1957
 • Z dniem 01.01.1970 r. dołączono do Spółdzielni w Pszczynie Spółdzielnię z Pawłowic. Połączonym Spółdzielniom uchwalono nazwę: „ Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Pszczyna-Pawłowice z siedzibą w Pszczynie”. Do 1976 r. Spółdzielnia liczyła 5300 członków i odbierała mleko od 4500 dostawców.

  Zdjęcie, rok: 1970
 • Z dniem 01.03.1976 r. Wojewódzka Spółdzielnia Mleczarska w Katowicach przejęła liczne mleczarnie, w tym pszczyńską. Spółdzielnia Mleczarska w Pszczynie otrzymała nazwę: „Wojewódzka Spóldzielnia Mleczarska w Katowicach – Zakład Mleczarski w Pszczynie”

  Zdjęcie, rok: 1976
 • Pod koniec 1980 r. ponownie zaistniał dobry klimat do ożywienia spółdzielczości mleczarskiej, reaktywowano wtedy Spółdzielnię Mleczarską w Pszczynie.

  Zdjęcie, rok: 1980
 • Oczywiście, w Polsce powojennej czynnie braliśmy udział w obchodach Święta 1 Maja.

  Zdjęcie, rok: 1981
 • Byliśmy nagradzani za wzorowa pracę i postawę oraz podejmowaliśmy mnóstwo chwalebnych przedsięwzięć, co zostało odnotowane w „Złotej Księdze Czynów i Zobowiązań Ojczyźnie w Jej XXX-lecie”. W 1987 r. przystąpiono do kapitalnego remontu zakładu diametralnie zmieniając jego wygląd. W 1990 r. od naszej Spółdzielni odłączyły się Pawłowice. Początek lat 90-tych był dla mleczarstwa, podobnie jak dla wielu innych branż, bardzo trudny. Stopniowo i systematycznie próbowano odnaleźć swoje miejsce w dobie rodzącej się konkurencji.

  Zdjęcie, rok: 1982
 • 01.05.2004 r. Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Aby Zakład spełniał wszystkie wymogi unijne przeprowadzono modernizację parku maszynowego oraz kapitalny remont

  Zdjęcie, rok: 2004
 • Dzięki nowoczesnym metodom zarządzania, możliwościom korzystania z dotacji unijnych i pełnej poświęcenia Załodze Spółdzielnia może się pochwalić znaczącym wzrostem produkcji w stosunku do poprzednich lat. Dzięki technologicznym innowacjom poszerzono znacznie asortyment produktów, co z kolei umożliwiło pozyskanie nowych klientów. Teraz naszym głównym celem jest produkcja przetworów nabiałowych wysokiej jakości, takich, które trafiają jako gotowy produkt do bezpośredniej konsumpcji u Klienta „na stole” jak półproduktów, do dalszego przetwórstwa.

  Zdjęcie, rok: Dzisiaj