Polityka prywatności i informacje RODO

Na niniejszej stronie mogą się Państwo zapoznać z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych przez Okręgową Spółdzielnie Mleczarską w Pszczynie:

 1. Polityka prywatności

 2. Informacja o przetwarzaniu danych dla kontrahentów Spółdzielni,

 3. Informacja o przetwarzaniu danych dla dostawców - członków,

 4. Informacja o przetwarzaniu danych dla dostawców zewnętrznych,

 5. Informacja o przetwarzaniu danych w związku z monitoringiem wizyjnym na terenie Spółdzielni.

I. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka stanowi podstawową informację o celach, sposobach i bezpieczeństwie przetwarzania danych osobowych osób odwiedzający stronę: http://osmpszczyna.pl/ (zwanej dalej Stroną). Drogi Użytkowniku Strony z Polityki możesz się dowiedzieć kto zbiera twoje dane na tej stronie, jakie dane są zbierane oraz w jakich celach je wykorzystujemy.

§1. Informacje podstawowe.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Pszczynie (43-200 Pszczyna), ul. Męczenników Oświęcimskich 4, NIP: 6380000451, REGON: 000437872, KRS: 000017316

 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:

  • Poczty e-mail: handel@osmpszczyna.pl
  • Telefonicznie: 32 210 45 47
  • Korespondencyjnie: 43-200 Pszczyna, ul. Męczenników Oświęcimskich 4

§2. Cele i podstawy prawne przetwarzania.

 1. Twoje dane przetwarzamy w zakresie niezbędnym do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

  • kontaktowych, aby udzielić ci odpowiedzi na zapytanie, które złożyłeś za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  • statystycznych i analitycznych, w celu monitorowania ruchu na Stronie przy użyciu plików cookies.

§3. Zakres przetwarzanych danych osobowych.

 1. Przetwarzamy twoje dane w ograniczonym zakresie:

  • Jeśli uzupełnisz formularz kontaktowy i prześlesz nam za jego pośrednictwem zapytanie to będziemy przetwarzać dane, które nam podałeś.
  • Pozostałe dane, które Administrator przetwarza to adres IP i inne dane zapisywane w plikach cookies, które służą Administratorowi do analizy korzystania przez Użytkowników ze Strony.

§4. Termin przechowywania danych.

 1. Twoje dane przetwarzane są przez Administratora w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes prawny Administratora, do czasu zgłoszenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu;

§5. Zasady przetwarzania danych.

 1. Legalność – Administrator dba o ochronę prywatności i przetwarza dane zgodnie z prawem.

 2. Bezpieczeństwo − Administrator zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych podejmując stale działania w tym zakresie.

 3. Prawa Jednostki − Administrator umożliwia osobom, których dane przetwarza, wykonywanie swoich praw i prawa te realizuje.

 4. Rozliczalność − Administrator dokumentuje to, w jaki sposób spełnia obowiązki, aby w każdej chwili móc wykazać zgodność.

§6. Postępowanie w sprawie naruszenia danych osobowych.

 1. Każda osoba, która dostrzeże zagrożenie dla bezpieczeństwa danych osobowych Administratora lub będzie świadkiem naruszenia danych osobowych powinna natychmiast poinformować o tym Administratora.

 2. Administrator powinien w ciągu 72 godzin, od stwierdzenia naruszenia zawiadomić Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

 3. Każde stwierdzone naruszenie Administrator odnotowuje w rejestrze naruszeń danych osobowych.

§7. Prawa użytkowników.

 1. W związku z przetwarzaniem przysługują Ci następujące prawa:

  • dostępu do treści swoich danych oraz
  • prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo wniesienia sprzeciwu,
  • prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora lub w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych.
 1. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 2. Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych mogą Państwo otrzymać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl

§8. Pliki cookies.

 1. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, smartfonie) Użytkownika Serwisów. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Każdy Użytkownik, może zadecydować o formie wykorzystania cookies – ustawienia te są dostępne w każdej przeglądarce internetowej.

 2. Pliki cookies służą przede wszystkim wygodzie Użytkownika – dzięki ich użyciu, znacznie skraca się czas ładowania strony podczas kolejnych odwiedzin.

 3. Cechy plików cookies:

  • dostosowują zawartość stron internetowych serwisu do Użytkownika. Optymalizują poruszanie Użytkownika na stronie, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie, za pomocą, którego wyświetlana jest strona i tak ustawić jej parametry, by nawigacja nie sprawiała problemów i zoptymalizowana pod względem indywidualnych potrzeb Użytkownika.
  • pozwalają wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzą statystyki, dzięki którym administratorzy serwisu wiedzą, które treści cieszą się zainteresowaniem Użytkowników. Pozwala to na ciągłe ulepszanie strony i taką konstrukcję treści, która będzie odpowiadała osobom odwiedzającym stronę.
  • pozwalają na ulepszenie strony pod względem odpowiedniej segregacji i podziału materiałów, co znacznie zwiększa wygodę Użytkownika
  • pozwalają na wielokrotne wykorzystanie opcji logowania przez Użytkownika, co jest dla niego dużo wygodniejsze, gdyż podczas przemieszczania się po stronie i wielokrotnych odwiedzin nie jest zmuszony do każdorazowego wpisywania loginu i hasła.
 1. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 2. Użytkownik może w każdym momencie usunąć pliki cookies.

 3. Wprowadzone przez użytkownika ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności serwisu, znacznie utrudniając swobodne korzystanie ze wszystkich jego opcji. Ustawienia te mogą również rodzić problemy ze swobodnym przeglądaniem podstron serwisu.

 4. Pliki cookies są zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz innych partnerów. Użytkownik jednakże w każdej chwili może je usunąć.

 5. Więcej szczegółowych informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.

 6. Jeżeli masz wątpliwości, co do ustawień plików cookies, skontaktuj się z operatorem swojej przeglądarki internetowej.

 7. Jeżeli nie zgadzasz się na wykorzystywanie cookies przez Stronę, opuść ją lub aktywuj odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

II. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KONTRAHENTÓW OKRĘGOWEJ SPÓŁDZIELNI MLECZARSKIEJ.

Zarząd Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Pszczynie, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO – informuje, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Pszczynie (43-200 Pszczyna), ul. Męczenników Oświęcimskich 4.

 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach:

  • podjęcia czynności poprzedzających zawarcie umowy lub wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • wykonania przez Administratora obowiązków prawnych względem instytucji państwowych w związku z wykonaniem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  • windykacyjnych, upominawczych lub egzekucyjnych, w sytuacji niewywiązania się przez Państwa z zobowiązań na rzecz Administratora. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w tym celu uważamy za nasz tzw. prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust.1 lit. f RODO;
 1. Odbiorcą Pana/Pani danych mogą być podmioty stale współpracujące z Administratorem w zakresie m.in.: obsługi prawnej lub informatycznej.

 2. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres: trwania stosunku prawnego, a po jego zakończeniu przez 6 lat w stosunku do dokumentów księgowych, a w sytuacji sporu prawnego do czasu przedawnienia się roszczeń Administratora.

 3. Posiadają Państwo następujące prawa: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora lub w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych.

 4. Mają także Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 5. Podanie przez Państwa danych jest warunkiem koniecznym do podjęcia przez Administratora działań poprzedzających zawarcie umowy lub w związku z zawarciem umowy.

III. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH DLA CZŁONKÓW – DOSTAWCÓW OKRĘGOWEJ SPÓŁDZIELNI MLECZARSKIEJ.

Zarząd Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Pszczynie, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO – informuje, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Pszczynie (43-200 Pszczyna), ul. Męczenników Oświęcimskich 4.

 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach:

  • przyjęcia i rozliczenia dostaw mleka przez Spółdzielnię na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • realizacji przez Spółdzielnię praw i obowiązków względem Państwa w związku z Państwa członkostwem w Spółdzielni na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • wykonania przez Spółdzielnię obowiązków prawnych względem instytucji państwowych w związku z dostawami mleka i rozliczeniami z tego tytułu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 1. Okres przechowywania Państwa danych osobowych przez Administratora będzie wynosić:

  • dla danych księgowych – przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego;
  • dla danych członkowskich – przynajmniej do czasu trwania stosunku członkostwa, a po jego zakończeniu, do czasu przedawnienia się ewentualnych roszczeń Administratora.
 1. Odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty stale współpracujące z Administratorem w zakresie m.in.: obsługi prawnej lub informatycznej.

 2. Posiadają Państwo następujące prawa: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora lub w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych.

 3. Mają także Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 4. Podanie przez Pana/Panią danych jest warunkiem Pana/Pani członkostwa w Spółdzielni.

IV. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH DLA DOSTAWCÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI OKRĘGOWEJ SPÓŁDZIELNI MLECZARSKIEJ.

Zarząd Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Pszczynie, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO – informuje, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Pszczynie (43-200 Pszczyna), ul. Męczenników Oświęcimskich 4.

 2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celach:

  • przyjęcia i rozliczenia dostaw mleka przez Spółdzielnię na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  • wykonania przez Spółdzielnię obowiązków prawnych względem instytucji państwowych w związku z dostawami mleka i rozliczeniami z tego tytułu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 1. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres: niezbędny dla wykonania przez Administratora obowiązku prawnego przechowywania dokumentów rozliczeniowych.

 2. Odbiorcą Pana/Pani danych mogą być podmioty stale współpracujące z Administratorem w zakresie m.in.: obsługi prawnej lub informatycznej.

 3. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

 4. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO;

 5. Podanie przez Pana/Panią danych jest warunkiem koniecznym do wykonania przez Administratora umowy dostawy.

V. ZARZĄD OKRĘGOWEJ SPÓŁDZIELNI MLECZARSKIEJ W ZWIĄZKU Z ZAINSTALOWANIEM NA TERENIE SPÓŁDZIELNI MONITORINGU WIZYJNEGO PRZEKAZUJE DO WIADOMOŚCI NASTĘPUJĄCE INFORMACJE:

 1. Państwa wizerunek, który rejestrują nasze kamery stanowi przetwarzanie danych osobowych i z tego powodu Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska zobowiązana jest wypełnić względem Państwa obowiązek informacyjny w zgodzie z treścią przepisów RODO.

 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Pszczynie (43-200 Pszczyna), ul. Męczenników Oświęcimskich 4. (zwana dalej "Administratorem").

 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach:

  • zapewnienia bezpieczeństwa pracowników,
  • ochrony mienia Administratora,
  • kontroli produkcji,
  • zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Spółkę na szkodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres: nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, chyba że nagrania obrazu stanowić będą dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa i w takim przypadku dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 2. Posiadają Państwo następujące prawa:

  • prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo wniesienia sprzeciwu,
  • prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 1. Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych mogą Państwo otrzymać w sekretariacie Administratora lub na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl